УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ РУКОПИСА

Поред доприноса ангажованих аутора, Јавно православље поздравља добровољне
рукописе високог научног калибра. Наша типично циљна дужина је 800-1000 речи, али
ћемо узмети у разматрање и дуже рукописе из више делова.

Молимо да своје рукописе под насловом Public Orthodoxy, као и кратку биографију (1-2
реченице) пошаљете на имејл адресу главног уредника: nawood@fordham.edu. Пожељно
је да текстови буду на енглеском језику, као и да исте шаљете у Microsoft Word формату.